Privacy

Bed & Breakfast "bij Saar" zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verplichte nachtregister, zal deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en in geen enkel geval aan derden ter beschikking stellen.